Søknadsfrist 1. mai hvert år.

Askøy Sang- og Musikksamskipnad (ASM) har en tilskuddsordning til sine medlemsforeninger. Det er ordinært driftstilskudd.

ASM behandler søknadene og sender sin innstilling til kommunen. Det utarbeidet egne retningslinjer og rapportskjema for denne ordningen. Disse er lagt inn i søknadsskjemaet.


Fordelingskriterier

 • Tilskudd til lag knyttet til ASM fordeles etter vedtatte retningslinjer gitt av Formannskapet i 2001. Askøy kommune utbetaler tilskuddene etter innstilling fra ASM.
 • Årsmelding eller rapport må legges ved, i tillegg til revidert regnskap for siste regnskapsår.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontaktopplysninger

Back to top