Frivillige lag og organisasjoner i kommunen kan søke om tilskudd til dekking av utgifter til leie av forsamlingslokaler. Det budsjetterte tilskuddsbeløpet fordeles mellom søkerne. Husleietilskuddet utbetales til leietakeren.

Søknadsfrist 10. november hvert år.

Krav til søker

 • Søkere kan være lag som eier eller leier hus/lokaler til sine aktiviteter.
 • Ordningen gjelder ved leie av private forsamlingshus samt leie av skolelokaler, Askøyhallen og andre kommunale forsamlingslokaler når man faller utenfor reglene med fri leie. Ordningen omfatter også bruk av egne hus til egne aktiviteter. Ordningen gjelder ikke ved leie av utendørs anlegg.
 • Huset/lokalet skal være åpent for all lovlig organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse, sosiale eller politiske syn. Det kan settes forbud mot bruk av alkohol i huset/lokalet.
 • Tilskuddet deles ut i desember. Tilskuddsordningen skal prioritere barn og unge. Grense for barn/voksne er 20 år.
  (2 voksne teller ett barn i beregningsgrunnlaget).
 • Det regnes ikke nedre grense for utbetaling.
 • Årsmelding og årsregnskap skal legges ved søknad.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Back to top