Vi ønsker nå å åpne for utleie av skoler igjen. Av praktiske årsaker kan ikke dette starte før tidligst 21. september. Grunnen til at vi ikke kan åpne tidligere, er at det må kjøpes inn nødvendig utstyr. Vi har ikke ekstra utstyr på lager, men dette er i bestilling.

Smittevernsansvarlig må gjennomgå kurs

En forutsetning for utleie er at laget/organisasjonen har oppnevnt en smittevernsansvarlig. Disse MÅ gjennomgå kommunens basiskurs i smitteforebyggende renhold – hva, hvorfor og hvordan. Blant annet renhold av kontaktpunkter og toaletter mellom hver utleier. Uten kurs, ingen leie

Det skal alltid være en smittevernsansvarlig på øvelsene/treningene. Den som har tatt kurs, kan igjen lære opp andre i laget sitt. Hvis en smittevernansvarlig ikke kan være tilstede, må kveldens arrangement avlyses. Alle ansvarlige må skrive under på at opplæring er gjennomgått:

pdf Avtale om bruk av skolelokaler til musikkøvelser (146 KB)

Ser an smittesituasjonen

Smittevernsituasjonen kan endre seg fort og vi vurderer utleie fortløpende.

Kommunale bygg og anlegg blir åpnet for alle aldersgrupper, men aktiviteter for barn og unge under 20 år blir prioritert dersom det skulle bli nødvendig.

Det åpnes ikke for breddeidretten i denne omgang.

Skoler kan ikke leies ut i den tiden elever er der. Klasserom leies ikke ut. Lokale i helsebygg og omsorgsinstitusjoner er ikke tilgjengelige for leie.

Vi viser også til kommunens generelle reglement om leie av skolerom

Se veileder

Vi viser også veiledere under:

[widgetkit id="22"]

Back to top