Du trenger ikke søke dersom

  • du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted.
  • Du må likevel sende melding om installering av nytt ildsted.
  • Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.
  • Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere skorstein som går ut over egen bruksenhet eller branncelle.
  • Dette kan du ikke søke om selv. Du må ha hjelp fra fagfolk (ansvarlig søker).
  • Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver.
  • Prosjektering og utførelse må overlates til fagfolk som har godkjent ansvarsrett.
  • Søk ved hjelp av fagfolk

Kontakt avdelingen


Støtteordninger

  • Det er ingen kommunal støtteordning for utskiftning av gamle ildsteder. Se Enova for statlige støtteordninger til energitiltak i bolig og næring.

Back to top