Bolig

 • Alle boliger skal ha slokkeutstyr og minimum en røykvarsler i hver etasje.

Varsling

 • Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.
 • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.
 • Røykvarslerne bør monteres i nærheten av trapper og rømningsveier på høyeste punkt i taket og minimum 50 cm fra vegg.
 • Røykvarslerne bør være seriekoblet, det vil si at de varsler samtidig. I nye boliger skal røykvarslere være tilkoblet strømnettet.
 • Det er eieren av boligen som har ansvar for å skaffe og montere røkvarslerne.
 • Den som bruker boligen har ansvar for å teste, vedlikeholde og bytte batteri.
 • Røykvarsleren bør testes hver måned, og batteri bør byttes en gang i året.

Slokkeutstyr

 • Alle boliger skal ha slokkeutstyr.
 • Det kan være et brannslokningsapparat med pulver eller skum, eller en husbrannslange.
 • Husbrannslangen må nå alle rom i boligen.
 • Utstyret skal være synlig, lett tilgjengelig og vedlikeholdt.
 • Beboerne må kunne bruke utstyret.
 • Ikke forsøk å slokke en eventuell brann hvis situasjonen oppleves som truende. Forlat heller bygningen og ring brannvesenet på nødnummer 110.

Hold brannøvelser hjemme

 • Gjennomfør brannøvelse med familien
 • Fordel ansvar og lag rutiner.
 • Snakk med barna om brann og brannforebygging.

Tips for å unngå brann i ditt hjem

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
 • Slå av TV med av-knappen på apparatet, ikke bare med fjernkontrollen
 • Sjekk at levede lys er slokket
 • Sjekk at ingen varmeovner er tildekket
 • Rengjør kjøkkenvifte for brannfarlig fett
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
 • Se etter svimerker i ledninger, støpsler, kontakter og lamper

Les mer om brannsikkerhet i boligen din på nettsiden:


Næring

  • Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård og lignende, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet.
  • Borettslag og sameier regnes som virksomhet.
  • Alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring.

Særskilt brannobjekt

  • Et særskilt brannobjekt er byggverk, områder, tunneler, virksomheter med mer, hvor brann kan føre til tap av mange liv.
  • Dette gjelder også steder hvor brann kan føre til store skader på helse, miljø eller materielle verdier.
  • Særskilte brannobjekter har spesielle krav til organisatoriske tiltak.
  • Vi fører faste tilsyn med disse objektene.
  • Kommunen plikter å ha oversikt over alle særskilte brannobjekter

Kontakt avdelingen

Back to top