Formål

 • Hvert år fører brann til tap av menneskeliv og materielle skader.
 • Målet vårt er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at branner kan unngås. 
 • Du finner kurstilbudene, beskrivelser og påmeldingslenke på:

Våre kurstilbud

Førstehjelp

  • Målgruppen er alle som ønsker å kunne livreddende førstehjelp.
  • Kurset inneholder både teori og praktiske øvelser.

Generelt brannvernkurs

  • Målgruppen er alle som trenger et grunnleggende kurs om brannforebygging og slokking.
  • Kurset inneholder bla. brannteori, vanlige brannårsaker, slokkemidler og praktiske slokkeøvelser.

Brannøvelse på arbeidsplassen

  • Målgruppen er bedrifter som ønsker bistand til å gjennomføre brannøvelse på arbeidsplassen.
  • Vi kan hjelpe til med å lage realistiske brannscenarier på arbeidsplassen.
  • Øvelsesmomenter kan være:
   • Røyklegging med røykmaskin
   • Evakuering
   • Korrekt opptreden ved brann
   • Gjennomgang av brannalarmanlegg

Skreddersydde kurs

  • Vi tilbyr også skreddersydde kurs ut i fra dine behov.
  • Ta kontakt med forebyggende avdeling for mer informasjon.

Kontakt

  • Kursansvarlig: Cato H. Smebye
   Telefon: 56 15 82 03 / 952 90 331
   e-post:

Back to top