Formål

 • Hvert år fører brann til tap av menneskeliv og materielle skader.
 • Målet vårt er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at branner kan unngås. 

  Våre kurstilbud

  Førstehjelp

   • Målgruppen er alle som ønsker å kunne livreddende førstehjelp.
   • Kurset inneholder både teori og praktiske øvelser.

  Generelt brannvernkurs

   • Målgruppen er alle som trenger et grunnleggende kurs om brannforebygging og slokking.
   • Kurset inneholder bla. brannteori, vanlige brannårsaker, slokkemidler og praktiske slokkeøvelser.

  Brannøvelse på arbeidsplassen

   • Målgruppen er bedrifter som ønsker bistand til å gjennomføre brannøvelse på arbeidsplassen.
   • Vi kan hjelpe til med å lage realistiske brannscenarier på arbeidsplassen.
   • Øvelsesmomenter kan være:
    • Røyklegging med røykmaskin
    • Evakuering
    • Korrekt opptreden ved brann
    • Gjennomgang av brannalarmanlegg

  Skreddersydde kurs

   • Vi tilbyr også skreddersydde kurs ut i fra dine behov.
   • Ta kontakt med forebyggende avdeling for mer informasjon.

  Kontakt

  Back to top