Brannvern, ildsted og feiing

Askøy skal være så trygg og brannsikker som mulig. Her er tilbudene som gjør at vi sammen kan få det til.

 

Photo by Yaoqi on Unsplash

Veiledning - tilrettelegging for innsats for rednings- og slokkemannskaper

Hjelp oss å forebygge brann

Les den lokale forskriften for Askøy kommune

Hvor ofte foretar vi tilsyn? | Hvor ofte kommer feieren?

Krav om røykvarslere og slokkeutstyr i boliger

Bygge, rive eller installere nytt ildsted

Bråtebrenning | Grilling | Brenning av avfall

Regler for bruk av fyrverkeri

Send melding om overnatting i skoler og barnehager | St. Hans-bål | Sanert oljetank | Installert ildsted | Store arrangement

Kurstilbud og påmeldingsportal for Askøy Brann & Redning

Back to top