Brannvern, ildsted og feiing

Ildsted og skorstein | Feiing og boligtilsyn | Bålbrenning | Fyrverkeri | Gebyr |

Hjelp oss å forebygge brann

Hvor ofte foretar vi tilsyn? | Hvor ofte kommer feieren?

Krav om røykvarslere og slokkeutstyr i boliger

Bygge, rive eller installere nytt ildsted

Bråtebrenning | Grilling | Brenning av avfall

Regler for bruk av fyrverkeri

Send melding om overnatting i skoler og barnehager | St. Hans-bål | Sanert oljetank | Installert ildsted | Store arrangement

Kurstilbud og påmeldingsportal for Askøy Brann & Redning

Back to top