Når en brann oppstår er det viktig at forholdene i og rundt byggverket er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats, uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr. Dokumentet under er ment som et hjelpemiddel i prosjekteringsfasen av nybygg, og rehabilitering av eldre bygg.

pdf Veiledning tilrettelegging for innsats for rednings- og slokkemannskaper (2.02 MB)

Back to top