Branntips.no

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold å ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder ønsker vi i Askøy brann og redning å høre fra deg. 

Branntips.no er en nasjonal nettside der du enkelt kan melde inn bekymring for din eller andres brannsikkehet. Askøy brann og redning er ett av landets brannvesen som mottar bekymringsmeldinger vi branntips.no. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Bakgrunnen for opprettelsen av branntips.no er at brann-Norge ønsker å være tilgjengelige og mer brukervennlige for alle innbyggere. Digitalisering og nasjonalt samarbeid i brann-Norge er viktig, og noe Askøy brann og redning vil være en del av. 

 

Back to top