Generelt bålforbud

 • I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.
 • I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.
 • Det er lov til å grille på stranden, fjellet og annen utmark såfremt det åpenbart ikke kan medføre brann.
 • Du kan også grille i egen hage da den regnes som innmark og omfattes dermed ikke av forbudet.

Lokalt forbud

  • Gjennom lokal forskrift for Askøy kommune er det totalforbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner i tettbygde strøk hele året. Som tettsteder menes: 5201 Askøy, 5202 Hanøy, 5203 Ramsøy, 5204 Davanger, 5205 Fromreide/Frommereid. Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 
   Les den lokale forskiften for Askøy kommune her

Unntak fra forbudet

Følgende åpen brenning er tillatt:

a) Grilling av mat på utegrill.
b) Åpen brenning i utepeis og kaffebål.
c) Brenning av rent trevirke i vedovn.
d) Brenning av avispapir og liknende i vedovnen hjemme eller på hytta.
e) Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk.


Totalt bålforbud

  • Hvis faren for skogbrann er høy kan brannvesenet legge ned totalforbud om å gjøre opp ild utendørs.
  • Det betyr at du heller ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden.
  • Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på.

St.Hans


Tips til trygg bålbrenning

   • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
   • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
   • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
   • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
   • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
   • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
   • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
   • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
   • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Kontakt avdelingen

Back to top