Overnatting i skoler, barnehager eller forsamlingshus

Det er viktig å melde fra til brannvesenet om overnattinger i skoler, barnehager og andre forsamlingslokaler. Det hjelper oss med å vurdere hvilke ressurser vi må beregne til utrykning hvis det blir meldt om brann eller annen ulykke.

Husk å melde fra i god tid, minst 48 timer i forveien. Er du sent ute, og det er rett før en helg, bør du kontakte brannvesenet og sjekke at de er oppmerksom på meldingen.

Sankthansbål - Jonsokbål

Oljetank

Installere ildsted?

Skal du montere ovn eller peis i boligen plikter du å melde fra til Brann- og feiervesenet om at ildstedet er montert. Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjon finnes.

Dokumentet er et verdipapir for boligen, og dette bør du ta vare på.

Det er ingen kommunal støtteordning for utskiftning av gamle ildsteder. Se Enova for statlige støtteordninger til energitiltak i bolig og næring.

Fyrverkeri

Skal du sende opp fyrverkeri andre dager enn nyttårsaften, må du søke om tillatelse.

Søknaden sendes til Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt, minimum 3 uker før ønsket avfyringsdato. Hvis søknaden godkjennes oversendes den til Askøy brann og redning for videre behandling.

Virksomheter som ønsker å drive handel med fyrverkeri ved nyttårsskiftet, må sende søknad innen 1. mai samme år.

Søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri

Store arrangement

Skal du ha et stort arrangement må du benytte dette skjemaet. I behandlingen vil kommunen videreformidle opplysningene til relevante instanser, som for eksempel

  • Fagavdeling teknisk (Askøy Brann & Redning, Seksjon Samferdsel, Seksjon Vann og avløp)
  • Kultur og idrett
  • Skole
  • Askøyhallene KS
  • Helsetjenesten
  • Skjenkeløyve / kommuneadvokaten
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Politiet
  • Bergen og omland friluftsråd

Behandlingstid vil være minimum tre uker. Ansvarlig avdeling er: Fagavdeling kultur og idrett.

Back to top