Hovedregel

 • Det er lov til å sende opp fyrverkeri av godkjent type på nyttårsaften mellom klokken 18:00-02:00. Dette må skje på egnede steder. 
 • For en best mulig feiring av det nye året er dette viktige ting å huske på:

 • Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri

   • Skal du sende opp fyrverkeri andre dager enn nyttårsaften, må du søke om tillatelse.
   • Søknaden sendes til Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt, minimum 3 uker før ønsket avfyringsdato.
   • Hvis søknaden godkjennes oversendes den til Askøy brann og redning for videre behandling.
   • pdf Tillatelse til oppskyting av fyrverkeri søknad (68 KB)

  Søknad om å selge fyrverkeri

   • Virksomheter som ønsker å drive handel med fyrverkeri ved nyttårsskiftet, må sende søknad innen 1. mai samme år.
   • Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

  Kontakt avdelingen

Back to top