Hovedregel

Det er lov til å sende opp fyrverkeri av godkjent type på nyttårsaften klokken 18:00-02:00. Dette må skje på egnede steder. 

For en best mulig feiring av det nye året er det viktig å huske på:

  • Det er forbudt å la barn under 18 år skyte opp fyrverkeri
  • Bruk vernebriller, også barn og skuelystne bør beskytte seg med briller
  • Skyt opp privat fyrverkeri på trygg avstand fra andre mennesker, biler og bygninger
  • Raketter med styrepinner er forbudt alle steder

Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri

Skal du sende opp fyrverkeri andre dager enn nyttårsaften, må du søke om tillatelse.Søknaden sendes til Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt, minimum 3 uker før ønsket avfyringsdato.

Hvis søknaden godkjennes oversendes den til Askøy brann og redning for videre behandling.

pdf Tillatelse til oppskyting av fyrverkeri søknad (68 KB)

Søknad om å selge fyrverkeri

Virksomheter som ønsker å drive handel med fyrverkeri ved nyttårsskiftet, må sende søknad innen 1. mai samme år. Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri

Kontakt avdelingen

Back to top