Teknisk

På disse sidene kan du melde om feil på vei eller veilys, finne informasjon om brannvesenets-, samferdsel og VA sine tjenester.

Ildsted og skorstein | Feiing og boligtilsyn | Bålbrenning | Fyrverkeri | Gebyr |

Påkjørsler av vilt | Båndtvang | Allemannsretten | Jakt og fiske

Avløp | Bygge og fornye | Drikkevann | Problemer med drikkevannet? | Prosjekter | Regler for vann og avløp | Vann- og avløpsgebyr | Vannmåler

Kø- og trafikkvarsling | Veiarbeider og vedlikehold | Feilmeldinger | Parkering | Havner og kaier | Brøyting og strøing | Søknadsskjema

Back to top