Hva gjør vi?

 • Askøy Brann & Redning er et sikkerhets- og serviceorgan i Askøy kommune.
 • Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, verdier og miljø.

Seksjoner

Forebyggende avdeling

 • Føre tilsyn med særskilte brannobjekt
 • Tilsyn og feiing av fyringsanlegg
 • Forebygge brann og andre ulykker.Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår.
 • Forebyggende motivasjonstiltak
 • Generell saksbehandling (fyrverkerisøknad, bålbrenning, ildstedsmelding mm.)

Beredskapsavdelingen

 • Har ansvar for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser.
 • Den primære oppgaven er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd.
 • Avdelingen har også innsatsstyrke ved akutt forurensning.
 • Avdelingen har fire vaktlag som har døgnkontinuerlig vakt.
 • Hvert av de fire vaktlagene består av brannmester, underbrannmester og to brannkonstabler.

Tilbud og tjenester


Kontakt

Brannsjef: Pål Fromreide Hansen
Telefon: 56 15 82 02/ 982 56 620
e-post: pal.hansen@askoy.kommune.no

Varabrannsjef: Tony Nyberg
Telefon:56 15 81 40 - 984 96 774
e-post: tony.nyberg@askoy.kommune.no

Forebyggende

Overbrannmester: Cato H. Smebye
Telefon: 56 15 82 03 / 952 90 331
e-post:cato.haugland.smebye@askoy.kommune.no

Branningeniør: Jørgen Skogedal
Telefon: 56 15 81 38 / 908 46 850
e-post: jorgen.skogedal@askoy.kommune.no

Saksbehandler: Per Kristian Berntsen
Telefon: 56 15 82 10 / 970 51 706
e-post:per.kristian.berntsen@askoy.kommune.no

Feieravdelingen

Feiermester: Henrik Grindheim
Telefon: 56 15 82 07 / 930 13 101
e-post: henrik.grindheim@askoy.kommune.no

Feier: Geir-Ove Lavik
Telefon: 56 15 80 97 /934 35 470
e-post:geir.ove.lavik@askoy.kommune.no

Feier: Greta Eide
Telefon: 56 15 80 97 / 409 14 670
e-post:greta.eide@askoy.kommune.no


Gebyrer og betalingssatser


Ledige stillinger