Hva gjør vi?

 • Askøy Brann & Redning er et sikkerhets- og serviceorgan i Askøy kommune.
 • Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, verdier og miljø.

Seksjoner

Forebyggende avdeling

 • Føre tilsyn med særskilte brannobjekt
 • Tilsyn og feiing av fyringsanlegg
 • Forebygge brann og andre ulykker.Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår.
 • Forebyggende motivasjonstiltak
 • Generell saksbehandling (fyrverkerisøknad, bålbrenning, ildstedsmelding mm.)

Beredskapsavdelingen

 • Har ansvar for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser.
 • Den primære oppgaven er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd.
 • Avdelingen har også innsatsstyrke ved akutt forurensning.
 • Avdelingen har fire vaktlag som har døgnkontinuerlig vakt.
 • Hvert av de fire vaktlagene består av brannmester, underbrannmester og to brannkonstabler.

Tilbud og tjenester


Kontakt

Vakttelefon: 930 13 100

Ledelse

Brannsjef: Tony Nyberg
Telefon: 56 15 8140 - 984 96 774
e-post:

Beredskap

Leder: Stig Juvik
Telefon: 56 15 81 39 - 997 68 481
e-post:  

Forebyggende

Leder: Jørgen Skogedal
Telefon: 56 15 81 38 - 908 46 850
e-post:

Feieravdelingen

 

Telefonnummer Feierne
Hovednummer 56 15 82 27 alle virkedager

e-post:   


Gebyrer og betalingssatser

Back to top