Hva gjør vi?

 • Askøy Brann & Redning er et sikkerhets- og serviceorgan i Askøy kommune.
 • Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, verdier og miljø.

 Seksjoner

Forebyggende avdeling

 • Føre tilsyn med særskilte brannobjekt
 • Tilsyn og feiing av fyringsanlegg
 • Forebygge brann og andre ulykker.Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår.
 • Forebyggende motivasjonstiltak
 • Generell saksbehandling (fyrverkerisøknad, bålbrenning, ildstedsmelding mm.)

Beredskapsavdelingen

 • Har ansvar for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser.
 • Den primære oppgaven er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd.
 • Avdelingen har også innsatsstyrke ved akutt forurensning.
 • Avdelingen har fire vaktlag som har døgnkontinuerlig vakt.
 • Hvert av de fire vaktlagene består av brannmester, underbrannmester og to brannkonstabler.

 Tilbud og tjenester


 Kontakt

Telefonnummer Brann og feiere

 

Telefonnummer Askøy brann og redning
Hovednummer 56 15 82 02 Åpningstid 07.30-15.30
Vakttelefon 930 13 100  

Ledelse

Brannsjef: Tony Nyberg
Telefon: 56 15 8140 - 984 96 774
e-post:

Beredskap

Leder: Stig Juvik
Telefon: 56 15 81 39 - 997 68 481
e-post:  

Forebyggende

Leder: Jørgen Skogedal
Telefon: 56 15 81 38 - 908 46 850
e-post:

Feieravdelingen

e-post:   


Gebyrer og betalingssatser

Back to top