Hva gjør vi?

Eiendomsavdelingen har prosjektansvar for bygging av skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, andre kommunale bygg og større kommunaltekniske anlegg.

Vi har eier-, forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvar for kommunale bygg og boliger.

Avdelingen har også ansvar for forhandlinger og gjennomføring av utbyggingsavtaler, kjøp og salg av kommunale eiendommer, samt administrasjon av kommunens leiekontrakter (både inn- og utleie).


Tilbud og tjenester

Utbyggingsavtaler

Utleie av kommunale bygg

Kjøp og salg eiendom

Bruksrettigheter og tillatelser


Ledelse

Leder eiendom - Vibeke Eriksen
Epost: 
Telefon: 477 03 434

Leder forvaltning og eiendomsdrift: Kathrine Vollevik Knudsen
Telefon: 970 51 877
E-post:

Leder boligforvaltning: Anne Brustad
Telefon: 56 15 80 63
E-post:

Leder Driftsforvaltning: Kommunale Bygg Ronald Natås
Telefon: 56 15 81 72 / 932 56 843
E-post: 


Satsingsområder og prosjekter

Byggeprosjekter - skole

Back to top