Hva gjør vi?

Avdelingens ansvarsområde er drift og vedlikehold av kommunale veier, fortau/gangveier, broer, parkeringsplasser, grøntområder, veilys, kaier og renovasjon.


Tilbud og tjenester


Kontaktinformasjon og ledelse

Telefonnummer Samferdsel    
Hovednummer 56 15 85 60 Åpningstid 07:00 - 15:00
Vakttelefon 53 00 04 60 15:30 - 08:00 + helge og helligdager

 

Leder: Bjørn Egil Olsen
E-post:

Driftsleder: Ove Håtuft
E-post:

Avdelingsingeniør: Lillian Mallesvik
E-post:


Ledige stillinger

Back to top