Meldeskjema og priser

Kommunale kaier - Melding om bruk

Gebyrer og prislister 2022


Retningslinjer for bruk av kommunale kaier på Askøy

 1. Fartøy over 15 m. lengde skal melde sine anløp til kommunale kaier. Maksimal liggetid er 24 timer, dersom ikke særskilt løyve er innhentet. For å melde anløp og få nødvendig løyve kontaktes Kundetorget – tlf. 56 15 80 00.
 2. Brukere av kaiene er ansvarlig for at fartøyene er forsvarlig fortøyd.
 3. Kaiene skal rengjøres etter bruk.
 4. Dersom det oppstår skade på kaien skal bruker melde fra til kommunen. Skadevolder er ansvarlig for skaden.
 5. Det er ikke lov å bruke kaiene til lagringsplass dersom det ikke er innhentet særskilt løyve.
 6. Retningslinjene gjelder for alle kommunale kaier i Askøy kommune.
 7. Grusfartøy og fartøy over 15 m. skal betale for bruk av kaiene.
 8. Gebyret betales pr, anløp etter gjeldende sats. I tillegg kommer merverdiavgift. Gebyrene blir regulert samtidig som andre kommunale gebyrer og avgifter.
 9. Brukere av kaiene er selv ansvarlige for å melde inn anløpene på kommunens skjema.

De kommunale kaiene er

 • Herdla – Kirkekaien
 • Mjølkevikvarden
 • Oksnes
 • Skråmestø
 • Fauskangervågen
 • Søre Erdal – Betongkaien
 • Florvåg – Nordre betongkai
 • Kleppestø – Gammel fergekai - vest
 • Kleppestøhopen
 • Strusshamn
 • Follese
 • Hetlevik - Vikane
 • Hanøy

Kontakt avdelingen

Fagavdeling Teknisk - Samferdsel

thumb crosswalk

Rullering av trafikksikringsplanen
for 2023 - 26

Har du et innspill til hvordan å gjøre Askøyveiene tryggere?
Vi starter arbeidet med å revidere trafikksikringsplanen for å gjøre Askøyveiene bedre og tryggere for alle som ferdes der.

Kom med dine innspill, de er viktige for å få til gode veier for alle!

Back to top