Ser du et byggetiltak du tror er ulovlig, eller hvor det er fare for liv og helse, kan du melde fra om dette til kommunen.


 Før du melder

  • Snakk med naboen din. Unngå misforståelser og spør hva naboen skal gjøre.
  • Undersøk om tiltaket er unntatt søknadsplikten.
  • Undersøk om det foreligger byggesøknad hos kommunen. Dette kan du gjøre ved å be om innsyn.

Slik melder du

Dersom det ikke er gitt tillatelse og du mistenker at tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven, kan du melde fra om forholdet.

Om tiltaket er av mindre betydning, kan kommune avstå fra å forfølge ulovligheten. Dette er til orienterin


 Kontakt avdelingen

Back to top