Jeg må søke

Søk som selvbygger | Søk med hjelp fra fagfolk | Søknadsprosessen

Du kan søke ansvarsrett som selvbygger

Du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen

Back to top