Her finner du søknadskjema, veiledere og regelverk til byggesaker og oppmåling.


Dersom du vil sende inn byggesøknaden digital så kan du gjøre det via Byggsøk. Sender du inn søknaden på den måten, via Byggsøk vil du få 20% rabatt på grunnbeløpet.


Byggesaksskjema:

Informasjonsblanketter:

Søknadsblanketter:

Vedlegg til søknaden:

Blanketter for ansvarsrett:

Blanketter for uavhengig kontroll:

Andre skjemaer:

Veiledere:

Regelverk:

Oppmålingsskjema:

Skjema:

Regelverk:

Seksjonering:

Reseksjonering:


Kontakt avdelingen

Back to top