Her finner du søknadskjema, veiledere og regelverk til byggesaker og oppmåling.

  1. Byggesaksskjema
  2. Oppmålingsskjema
  3. Seksjonering
  4. Reseksjonering

Dersom du vil sende inn byggesøknaden digitalt så finner du mer informasjon om digitale søknadsløsninger på Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sine nettsider. Sender du inn søknad via en av disse løsningene vil du få 20 % rabatt på grunnbeløpet.

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)


                 Byggesaksskjema:

pdf Avstand til nabogrense - erklæring (104 KB)

pdf Søknad om dispensasjon i byggesak (122 KB)

Veiledere:

Regelverk:


Oppmålingsskjema:

Skjema:

Skjema om rekvisisjon av oppmålingsforretning

pdf Begjæring om oppheving av seksjonering (113 KB)

Regelverk:


Seksjonering:


Reseksjonering:

Søknad om oppheving av seksjonering


Kontakt avdelingen

Back to top