Her finner du søknadskjema, veiledere og regelverk til byggesaker og oppmåling.

Byggesaksskjema:

Informasjonsblanketter:

Søknadsblanketter:

Vedlegg til søknaden:

Blanketter for ansvarsrett:

Blanketter for uavhengig kontroll:

Andre skjemaer:

Dersom du vil sende inn byggesøknaden digital så kan du gjøre det via Byggsøk. Sender du inn søknaden digital via byggsøk så vil du få 20% rabatt på grunnbeløpet.

Veiledere:

Regelverk:

Oppmålingsskjema:

Skjema:

Regelverk:

Seksjonering:

Reseksjonering:


Kontakt avdelingen