Her finner du søknadskjema, veiledere og regelverk til byggesaker og oppmåling.


Dersom du vil sende inn byggesøknaden digitalt så finner du mer informasjon om digitale søknadsløsninger på Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sine nettsider. Sender du inn søknad via en av disse løsningene vil du få 20 % rabatt på grunnbeløpet.


Byggesaksskjema:

Veiledere:

Regelverk:

Oppmålingsskjema:

Skjema:

Regelverk:

Seksjonering:

Reseksjonering:


Kontakt avdelingen

 

Back to top