Byggesak kan gi deg råd til din byggesak og hjelper deg til å forstå hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom.

Generell henvendelse

En generell henvendelse er i utgangspunktet spørsmål som ikke gjelder en konkret sak eller eiendom. Det kan for eksempel være spørsmål om hvor du finner skjemaer i forbindelse med søknad, hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt etc. Noen enkle spørsmål knyttet til en konkret eiendom kan også være en generell henvendelse, f.eks hvilke plan som gjelder for din eiendom. Ved skriftlig henvendelse kan du forvente et svar i løpet av 14 virkedager.

Skjema for generell henvendelse

Du kan også ta kontakt med vår vakttelefon dersom du har en generell henvendelse.

Har du en konkret henvendelse?

En konkret henvendelse vil typisk være spørsmål om en konkret sak eller eiendom, som vil kreve en vurdering fra byggesak. Det kan for eksempel være om garasje du planlegger å bygge er unntatt søknadsplikt. Om ditt byggeprosjekt krever dispensasjoner eller eventuelt tolkning av en plan opp mot et konkret prosjekt. Vi vil kunne gi informasjon om hvilke regler som gjelder for ditt prosjekt, og eventuelle utfordringer vi ser knyttet til prosjektet.

Svar på en konkret henvendelse er gebyrbelagt. Faktura ettersendes.

Du kan forvente et svar i løpet av 10 virkedager.

Skjema for skriftlig forhåndsvurdering

Dersom vi ser at prosjektet er særlig komplisert kan vi henvise deg til å bestille en forhåndskonferanse ( se under ).

Ønsker du en forhåndskonferanse?

En forhåndskonferanse er et møte med byggesak. Her kan du legge frem planen dine. Vi vil orientere om innholdet i kommunale planer og andre bestemmelser og krav som er relevante for planene. Det settes av en time til møtet, og som utgangspunkt vil to byggesaksbehandlere delta. Etter møtet vil du få tilsendt referat.

Forhåndskonferanse er gebyrbelagt. Faktura sendes ut etter møtet.

Du har krav på at forhåndskonferansen avholdes innen 14 dager fra vi har mottatt de opplysninger vi trenger for å forberede møtet.

Bestilling av forhåndskonferanse

Gebyr - hva koster det?


Har du spørsmål? Ta kontakt

Vakttelefon byggesak 56 15 82 99

Åpningstid vakttelefon for byggesak er:

  • Mandag, onsdag og fredag klokken 9.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00.

Epost:  

Du kan også ta kontakt skriftlig via ordinær post. Send brev til:

Askøy kommune
Byggesak
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø.

Besøksadresse:

Rådhuset, Kundetorget ved hovedinngangen
Klampavikvegen 1, Kleppestø

Back to top