Formål

  • Kommunen er pålagt å føre tilsyn.
  • Kontrollere at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.
  • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg.

Hvordan jobber vi?

  • Vi kan på eget initiativ, eller på bakgrunn av tips fra publikum kontrollere/føre tilsyn om byggeprosjekter eller eksisterende bygg er i tråd med plan- og bygningsloven
  • Oppdages det feil kan vi følge dette opp slik at de ansvarlig retter feilene.

Dersom du kjenner til noe du mener må kontrolleres, kan du tipse oss her:

Husk at dersom du velger å tipse anonymt får du ingen informasjon om hva som skjer i saken.


Kontakt avdelingen

Back to top