Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Før du kan ta i bruk det du har bygget må du søke om ferdigattest. Søknaden sender du til den kommunen som har gitt byggetillatelsen. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. Hvis det er sendt inn en søknad via en ansvarlig søker er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest.

Søknaden sendes elektronisk til eller på papir til Askøy kommune, Byggesak og private planer, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø


Ferdigmelding for tiltak uten søknadsplikt

Når tiltaket er ferdig skal det meldes til kommunen.


Brukstillatelse

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta bygningen i bruk, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og du får en frist for å ferdigstille. En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest

Søknaden sendes elektronisk til eller på papir til Askøy kommune, Byggesak og private planer, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø


Kontakt avdelingen

Back to top