Hva gjør vi?

Enhet Miljø, tilsyn og landbruk har ansvar for å ivareta miljøinteresser, naturmangfold, klimahensyn og forurensingsspørsmål både i selvstendige saker som meldes inn eller på andre måter oppstår. I saker hvor det søkes om dispensasjoner og byggetillatelser der det er nødvendig med avklaringer knyttet til konkrete prosjekter.

Vi fører tilsyn for å kunne avdekke og følge opp feil i byggetiltakene, ulovligheter i byggesaker og på eksisterede byggverk / konstruksjoner.

Vi behandler og ivaretar landbruk, skogbruk og akvakultur.

Vi behandler klager på enkeltvedtak innenfor vår sektor Plan og bygg.


Tilbud og tjenester

Miljø og renovasjon
Tilsyn
Landbruk
Skogbruk
Klage


Kontakt

Telefon: 56 15 82 99

Telefontid

Mandag - fredag klokken 09.00-11.00 og 12.00-14.00

Du kan også kontakte Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester ved å sende en epost til: 
 


 

Back to top