Hva gjør vi?

Enhet Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester har ansvar for å ivareta:

 • Miljøinteresser
 • Naturmangfold
 • Klimahensyn
 • Forurensingsspørsmål
 • Tilsyn etter plan- og bygningsloven
 • Tilsyn med avløp
 • Utslippstillatelser avløpsvann
 • Opprydning i spredt avløp
 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Akvakultur
 • Klagebehandling på enkeltvedtak for sektor Plan og bygg
 • Forlikrådsbehandling av gebyrsaker for sektor Plan og bygg
 • Innsynsbehandling for sektor Plan og bygg
 • Høringsuttalelser
 • Ekspropriasjon
 • Levere meglerpakker

Tilbud og tjenester

Miljø og renovasjon
Tilsyn
Landbruk
Skogbruk
Klage
Tilsyn med avløp
Utslippstillatelser avløpsvann


Har du spørsmål? Ta kontakt

Vakttelefon Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester:  56 15 82 99

Åpningstid vakttelefon for Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester er:

 • Mandag, onsdag og fredag klokken 9.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00.

Epost: 

Du kan også ta kontakt skriftlig via ordinær post. Send brev til:

Askøy kommune
Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø.

Besøksadresse:

Rådhuset, Kundetorget ved hovedinngangen
Klampavikvegen 1, Kleppestø

 


 

Back to top