Hva gjør vi?

Oppmåling har ansvar for oppmålingsforretning, matrikkelføring, seksjonering og adressering.

Tilbud og tjenester

Kontakt

Telefon: 56 15 82 99

Telefontid

Mandag - fredag klokken 09.00-11.00 og 12.00-14.00

Du kan også kontakte Oppmåling ved å sende e-post til 

Back to top