Hva gjør vi?

Avdelingens ansvarsområde er kommuneplanen (arealdel og samfunnsdel), kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner, private planer og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, matrikkelføring, konsesjon, landbruk og miljø.


pdf Presisering av ansvarsområde mellom Teknisk og Plan og bygg (175 KB)


Seksjoner

Byggesak og private planer

Oppmåling

Plan og utvikling

Ledelse

Plan og bygningssjef: Knut Natlandsmyr

Telefon: 56 15 80 83 / 970 51 890
e-post

Byggesak og private planer

Iris Bjørnseth
Telefon: 56 15 80 88
e-post

Leder Oppmåling

Gro Søvik
Telefon: 56 15 81 43
e-post

Leder Plan og utvikling

Eva Herdlevær
Telefon: 56 15 81 17
e-post 

Back to top