Hva gjør vi?

Avdelingens ansvarsområde er kommuneplanen (arealdel og samfunnsdel), kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner, private planer og byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, adressering, kartverk, matrikkelføring, konsesjon, landbruk og miljø.


pdf Presisering av ansvarsområde mellom Teknisk og Plan og bygg (175 KB)


Seksjoner

Byggesak

Kart og oppmåling

Arealplan

Ledelse

Plan og bygningssjef:

Knut Natlandsmyr
Telefon: 56 15 80 83 / 970 51 890
e-post

Leder Byggesak 

Iris Bjørnseth
Telefon:970 51 797
e-post

Leder Kart og oppmåling

Gro Søvik
Telefon:970 51 791
e-post

Leder Arealplan

Eva Herdlevær
Telefon:970 51 871
e-post 

Leder Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester

Jan Tore Knudsen
Telefon: 941 43 124
e-post :  

Back to top