Formål

Alle avløpsutslipp skal ha en utslippstillatelse (Forurensningsloven §7).

Nye eller vesentlige endrede utslipp av avløpsvann skal omsøkes


Regelverk


Utslipp

Boliger, hytter og andre bygninger har per definisjon utslipp dersom man har innlagt vann. Føring av avløpsvann til tett tank er også definert som utslipp. Det samme gjelder ved bruk av vannsparende toaletter der overskuddsvæsken føres til tett tank eller fordampingskammer.

Formålet med dette er at vann fra toalettavløp (svartvann) og gråvann øker risiko for forurensning av omgivelsene. Avløpsløsningen må derfor vurderes av forurensningsmyndigheten ved at det søkes om tillatelse


Hva koster det?


Søknadsbehandling

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp, rehabilitering av eksisterende utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann

  • For utslipp innenfor tettbebyggelsen Askøy sør, er Statsforvalterene myndighet for alle utslipp over 50 pe.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Søknaden skal også benyttes ved påkobling til allerede eksisterende utslipp.

Søknad i samsvar med standardkravene i lokal forskrift behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i lokal forskrift behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen vil da kunne ta mer enn seks uker.


Klage

Klage på vedtak jamfør Forvaltningslovens bestemmelser om klage.


Kontakt avdelingen

Enhet Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester

Rådgiver Solveig Hoem - Mobil:409 03 782

 

 

 

Back to top