Formål

 • Private septiktanker som er registrert hos Askøy kommune for tømming skal tømmes etter faste intervaller.
 • Bolighus hvert annet år.
 • Fritidsbygg hvert fjerde år.

Klargjøring før tømming

  • Før tømming skal tilgang til tanken være klargjort for tømmebilen.
  • Fjern hindringer som sperrer for atkomst.
  • Hvis septiktanken er vanskelig å finne, må du merke den tydelig.
  • Om tømmebilen kommer til en tank som ikke er klargjort og merket, eller blir nektet å utføre jobben, blir det likevel krevd gebyr.
  • Slamtømmer leverer kvittering på utført tømming umiddelbart etter tømming.
  • Det er huseiers ansvar å kontrollere at tømming er gjennomført.
  • Klager må meldes til Seksjon Vann og avløp innen tre uker etter utførelse.

Behov for oftere tømming?

  • Ved behov for oftere tømming må eier selv sørge for å bestille tømmingen og dekke utgiftene med dette.

Utkobling av slamavskiller

  • Slamavskiller skal ikke kobles ut uten tillatelse fra kommunen.
  • Sluttømming ved utkobling av slamavskiller dekkes av kommunen.
  • Tømmingen forutsetter at kommunale avgifter for slamtømming eller avløpsgebyr er betalt.
  • Etterhvert som ledningsnett til offentlige renseanlegg blir bygget ut, kan slamavskillere kobles ut.
  • Kommunen gir pålegg eller tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

Kontakt avdelingen

Back to top