Vann og avløp

Avløp | Bygge og fornye | Drikkevann | Problemer med drikkevannet? | Vann- og avløpsgebyr | Vannmåler | Prosjekter | Regler for vann og avløp | Smitteutbruddet på Askøy

Telefonnummer | Vakttelefon | E-post

Lokaler forskrifter | Sentrale forskrifter | Abonnementsvilkår | Normer | Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Offentlig informasjon om vannforekomster i kommunen

Tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledning

Slam og septiktanker | Utslippstillatelser avløpsvann | Tilsyn med avløp | Private renseanlegg | Dovett | Fornying av avløpsledninger

Søknad om vannmåler | Søknad om tilknytning og VA-tiltak i henhold til Standard abonnementsvikår |  Følgeskriv i forbindelse med privat utbygging

Drikkevannskvalitet | Vannanalyser | Offentlig vannforsyning | Privat vannforsyning | Bruk vannvett | Vern om drikkevannet

Vann- og avløpsgebyrer, vannmåler

Farge, lukt, smak |  Kokevarsel | Stengt vann | SMS- og telefonvarsling | Frosne vannrør

Her finner du informasjon om pågående kommunale vann- og avløpsprosjekt

Back to top