Vann og avløp

Avløp | Bygge og fornye | Drikkevann | Problemer med drikkevannet? | Vann- og avløpsgebyr | Vannmåler | Prosjekter | Regler for vann og avløp | Smitteutbruddet på Askøy

Telefonnummer | Vakttelefon | E-post

Lokaler forskrifter | Sentrale forskrifter | Abonnementsvilkår | Normer | Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Offentlig informasjon om vannforekomster i kommunen

Slam og septiktanker | Utslippstillatelser avløpsvann | Tilsyn med avløp | Private renseanlegg | Dovett

Søknadsskjema | Tilknytning til kommunale VA-ledninger | Vann og avløp i byggesaker | Følgeskriv i forbindelse med privat utbygging | Søknad om vannmåler

Drikkevannskvalitet | Vannanalyser | Offentlig vannforsyning | Privat vannforsyning | Bruk vannvett

Vann- og avløpsgebyrer, vannmåler

Farge, lukt, smak |  Kokevarsel | Stengt vann | SMS- og telefonvarsling | Frosne vannrør

Her finner du informasjon om pågående kommunale vann- og avløpsprosjekt

Back to top