Avløp

Slam og septiktanker | Utslippstillatelser avløpsvann | Tilsyn med avløp | Private renseanlegg | Dovett | Fornying av avløpsledninger

Vi støper nye plastrør i eksisterende avløpsrør for å unngå å grave opp gaten.

Farlig avfall, boss, fett og matrester skal ikke i do. Det tetter rørene dine, ødelegger avløpssystemene våre og forurenser naturen

Rutiner for tømming av septiktanker

Tilsyn med avløpsanlegg <50pe og anlegg inntil 10000 pe (forurensningsforskriften)

Nye eller vesentlig endrede utslipp av avløpsvann skal omsøkes.

Back to top