Plan og bygg

Arealplan | Byggesak | Kart og oppmåling | Miljø, tilsyn, landbruk og fellestjenester

Fagsjef | Seksjonsledere | Kontaktopplysninger

Overordnet ansvar for planlegging og utvikling | Miljøløftet | Boligbyggeprogram |  Private reguleringsplaner

Byggesaker | Forhåndskonferanser | Ekspropriasjon

Oppmålingsforretning | Matrikkelføring | Seksjonering | Adressetildeling | Deling av eiendom | Kartverk

 Miljø | Landbruk | Skogbruk | Akvakultur | Forurensing | Klagebehandling | Tilsyn etter plan- og bygningsloven

Skjema, regelverk og veiledninger

Back to top