Plan og bygg

Byggesak og private planer | Oppmåling | Plan og utvikling

Fagsjef | Seksjonsledere | Kontaktopplysninger

Skjema, regelverk og veiledninger

Overordnet ansvar for planlegging og utvikling | Landbruk | Skogbruk | Miljø | Forurensing | Akvakultur | Kartverk

Oppmålingsforretning | Matrikkelføring | Seksjonering | Adressetildeling.

Bygge- og delingssaker | Private reguleringsplaner | Tilsyn etter plan- og bygningsloven

Back to top