Hva kan du søke om

Foretak som driver med honningproduksjon kan søke erstatning for svikt i honningproduksjonen grunnet klimabetingede tap. Årsaken til svikten må være klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot som for eksempel redusert blomstring og/eller dårlig flyvær.

Søknadsfrist:

Søknad sendes til kommunens landbruksforvaltning innen 31.oktober i skadeåret.

Det kan også søkes om erstatning for tap av bikuber.


Hvem kan søke

Foretaket må på skadetidspunktet ha rett til produksjonstilskudd.


Hvordan søke

Gi melding så snart som mulig til din kommunale landbruksforvaltning dersom du blir klar over at en klimatisk betinget skade har skjedd og at det vil kunne oppstå svikt i honningproduksjonen.

Søknadsskjema finnes på altinn.no

Back to top