Norge har et nasjonalt mål om å ha 15 % økologisk produksjon og forbruk i år 2020. Ta kontakt med kommunen om du ønsker å starte med økologisk landbruk. Er du berettiget produksjonstilskudd i landbruket kan du søke om tilskudd til omlegging til økologisk produksjon og økologisk drift gjennom produksjonstilskuddsordningen.

Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge. Begrepet «økologisk» er juridisk beskyttet, og varer kan bare omsettes som økologiske når produsenten har godkjenning fra Debio.

 

 

Back to top