Alle åkersprøyter som er i bruk skal testes hvert 5. år, for å sikre at helse- og miljørisikoen ved sprøyting holdes på et lavest mulig nivå. Mattilsynet forvalter ordningen, og det er Norsk landbruksrådgivning Hordaland som gjennomfører testingen i vårt område.

Mer om funksjonstesting av spredeutstyr

Back to top