I oppstartsfasen ved etablering av en ny virksomhet kan det være hjelpsomt å sortere tanker og ideer.

Her kan du finne en forretningsmodell til utfylling, som hjelp i oppstartsfasen:

Forretningsmodell, til utfylling
Forretningsmodell, eksempel ferdig utfylt

Ta kontakt med landbrukskontoret eller næringssjef for veiledning.

Back to top