Utvalgte artikler

En dame foran et hus

Går du med byggeplaner? Lurer du på hvor mye du kan bygge på eiendommen din? Hvilken plan som gjelder for eiendommen eller om det du ønsker å bygge er unntatt søknadsplikt? Da kan du booke tid med byggesak, så får du svar på det du lurer på.

Skjermbilde av et søkefelt

Eiendomsinformasjonen i skattemeldingen er hentet fra flere etater, og det kan derfor være vanskelig å vite hvilken instans du skal kontakte dersom du oppdager feil.

Blå bakgrunn. Seks bilder står samlet på skrå. Det er bilder av noen som spiller gitar, danser, spiller trompet og kunstutstilling. I teksten ved siden står det

20. april er det åpen dag i Askøy kulturskole. I tillegg er det mulig for barn og unge å søke om plass i kulturskolen frem til 1. mai. 

Rosa sparegris

Vi ønsker å oppmuntre til frivillige aktiviteter innenfor Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) sitt ansvarsområde. Søknadsfrist for støtte er 5. mai 2024.

Luftfoto av et boligområde

Askøy kommune går nå inn i en ny fase av planleggingen for å utvikle et samfunn som er enda bedre å bo, arbeide og leve i. Den kommende arealdelen av kommunens overordnede styringsdokument, kommuneplanen, tar sikte på å oppdatere og fornye målene og strategiene for å forme fremtidens Askøy.

Oversiktsbilde av byggeområdet med maskiner

I løpet av uke 14 begynner entreprenør Backe med brønnboring sør for Askøyhallen på Myrane.

En plante som viser pollensesongen

Pollensesongen er i gang, og nå har vi en ny tjeneste som gir innbyggerne daglige oppdateringer om pollennivåene rundt om i kommunen.

Vei og fortau

I forbindelse med tidligere varslet sprengningsarbeid på fjellskjæringen, lengst nord i prosjektet, vil nå fortauet bli stengt for all ferdsel fra mandag 11. mars 2024.

Kart som viser ulike typer parkeringsplasser og hvor det er anleggsarbeid.

Som kjent foregår det en stor utbygging i Myrane. Dette vil utfordre parkeringsmuligheten i området for både de som jobber i området og besøkende.

Aktuelt

Illustrasjonsfoto av fargeblyanter

Askøy kommune følger nasjonale retningslinjer, og stenger barnehager og skoler i kommunen.

Helsedirektoratet har vedtatt at barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner er stengt for opplæring. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 klokken 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.

Dette gjelder

 • barnehager
 • barneskoler
 • ungdomsskoler
 • videregående skoler
 • universiteter og høyskoler
 • andre utdanningsinstitusjoner

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Derfor sikrer vi et tilbud til barn (0-12 år) av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Foreldre til barnehagebarn og elever som jobber innenfor disse gruppene, og som ikke har annen mulighet for ivaretakelse av barna, kan levere barna som vanlig.

Større grupper

- Det er viktig at vi alle tar en del i denne dugnaden. Å stenge skoler og barnehager er svært sterke grep. Dette gjøres for å hindre smittespredning. Vi oppfordrer at elever ikke samler seg i større grupper, for å gjøre at koronaviruset spres minst mulig, sier ordfører Siv Høgtun.

Vi oppfordrer samtlige til å følge med på våre nettsider. koronavirus - råd og informasjon

 

Illustrasjonsbilde av arrangementssiden til Det skjer Askøy

Norske helsemyndigheter har laget retningslinjer og råd for arrangementer. Vi legger disse til grunn i våre anbefalinger for Askøy.

Vi understreker at dette er regler gjeldende fra 11. mars 2020, og at disse kan endres i tråd med anbefalinger fra myndighetene.

Kommunens råd og anbefaling

Arrangementer og samlinger i regi av frivilligheten og private:

Sentrale retningslinjer følges: Råd ved arrangementer og samlinger

 • Arrangementer med 500 eller flere deltakere utsettes eller avlyses
 • For offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere kreves det risikovurdering og tiltak for å unngå smittespredning. Disse skal godkjennes av kommunen.

Søknader i samsvar med krav til risikovurdering og gjennomføringsplan sendes

Saksbehandlingstid må påregnes.

Arrangementer og samlinger i regi av Askøy kommune avlyses fra 11. mars 2020 og inntil videre

Dette gjelder for eksempel

 • Konserter og forestillinger
 • Konferanser og seminarer
 • Møter med mer enn 20 personer

Vi oppfordrer samtlige til å følge med på våre nettsider. Koronavirus - råd og informasjon

Trening og sportsaktiviteter

Det er viktig å opprettholde fysisk aktivitet, og at innbyggerne ikke slutter med dette. Men det anbefales å heller flytte treningen ut i stedet for å avlyse alt. Kan man ha alternativ trening utendørs?

Man kan godt kutte ut å dusje og bruke felles garderobeanlegg i forbindelse med trening. Da er det bedre å skifte og dusje hjemme. Man trenger heller ikke spise sammen på trening.

 

Illustrasjonsfoto av et telefonrør med ledning

Vi har opprettet et eget telefonnummer, som vil betjenes av Helsesykepleiere på Askøy.

kafe Øyane

Velkommen til erfaringskafè

Siste tirsdag i hver måned inviterer erfaringskonsulenter fra Øyane DPS til erfaringskafè i kantinen på Øygarden lokalmedisinske senter.

Her vil du treffe mennesker med ulik bakgrunn og egenerfaring. 

Alle er velkommen!

Neste kafèdag er tilrsdag 25.2.2020 kl. 15.00-17.00

 

Vil du vite mer?

Program og mer informasjon finner du på linken

Illustrasjonsfoto av Vigilo barnehage

Har du ikke barnehageplass fra før og ønsker plass fra høsten, må du søke innen 2.mars.

Du søker plass i kommunens nye opptakssystem VIGILO. NB! Selv om du har søkt plass tidligere og står på venteliste, må du registrere søknaden på nytt i VIGILO.

Hovedopptak

Fordeling av ledige barnehageplasser fra august er det vi kaller hovedopptak. Disse er forbeholdt dem som ikke har plass fra før og som oppfyller kriteriene for lovfestet rett til plass.

Slik søker du

Fyll ut elektronisk søknadsskjema: Søk barnehageplass i Askøy kommune.

Lovfestet rett

Lovfestet rett for hovedopptaket 2020 betyr:

 • Det må være søkt om barnehageplass innen fristen 2.mars 2020.
 • Barn som fyller 1 år innen 31.august 2020 har rett til å få en plass i barnehage i løpet av august.
 • Barn som fyller 1 år i september, oktober og november 2020 har rett til plass innen den måneden de fyller 1 år.

Prioritet

Du kan søke prioritet til barnehageplass i tråd med gjeldende kriterier.

Du kan legge dokumentasjon ved den elektroniske søknaden din eller ettersende den som brev til:

Askøy Kommune, Sektor barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Til hovedopptaket 2020 må dokumentasjon være mottatt innen søknadsfristen 1.mars.

Trenger du hjelp?

Du kan få hjelp hos Sektor barnehage i Energigården, Florvågvegen 6 (rett før tunnelen til Florvåg). eller på telefon 56 15 89 73.

Mer informasjon

Informasjon, barnehageoversikt og elektronisk søknadsskjema finner du på hjemmesiden: Barnehage

 

Back to top