Utvalgte artikler

En dame foran et hus

Går du med byggeplaner? Lurer du på hvor mye du kan bygge på eiendommen din? Hvilken plan som gjelder for eiendommen eller om det du ønsker å bygge er unntatt søknadsplikt? Da kan du booke tid med byggesak, så får du svar på det du lurer på.

Skjermbilde av et søkefelt

Eiendomsinformasjonen i skattemeldingen er hentet fra flere etater, og det kan derfor være vanskelig å vite hvilken instans du skal kontakte dersom du oppdager feil.

Blå bakgrunn. Seks bilder står samlet på skrå. Det er bilder av noen som spiller gitar, danser, spiller trompet og kunstutstilling. I teksten ved siden står det

20. april er det åpen dag i Askøy kulturskole. I tillegg er det mulig for barn og unge å søke om plass i kulturskolen frem til 1. mai. 

Rosa sparegris

Vi ønsker å oppmuntre til frivillige aktiviteter innenfor Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) sitt ansvarsområde. Søknadsfrist for støtte er 5. mai 2024.

Luftfoto av et boligområde

Askøy kommune går nå inn i en ny fase av planleggingen for å utvikle et samfunn som er enda bedre å bo, arbeide og leve i. Den kommende arealdelen av kommunens overordnede styringsdokument, kommuneplanen, tar sikte på å oppdatere og fornye målene og strategiene for å forme fremtidens Askøy.

Oversiktsbilde av byggeområdet med maskiner

I løpet av uke 14 begynner entreprenør Backe med brønnboring sør for Askøyhallen på Myrane.

En plante som viser pollensesongen

Pollensesongen er i gang, og nå har vi en ny tjeneste som gir innbyggerne daglige oppdateringer om pollennivåene rundt om i kommunen.

Vei og fortau

I forbindelse med tidligere varslet sprengningsarbeid på fjellskjæringen, lengst nord i prosjektet, vil nå fortauet bli stengt for all ferdsel fra mandag 11. mars 2024.

Kart som viser ulike typer parkeringsplasser og hvor det er anleggsarbeid.

Som kjent foregår det en stor utbygging i Myrane. Dette vil utfordre parkeringsmuligheten i området for både de som jobber i området og besøkende.

Aktuelt

Foto fra innsiden av Dyrdalsfjellet høydebasseng

Teknisk sektor skal de nærmeste årene gjennomføre betydelige utbyggings-prosjekt og søker en kompetent leder og relasjonsbygger.

Vi søker Teknisk sjef

Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe, og har overordnet lederansvar for ca. 100 medarbeidere. Sektoren forvalter betydelige driftsmidler, og det er planlagt investeringer i størrelsesorden 2-3 milliarder kroner de nærmeste årene.

Du blir ansvarlig leder for hele sektoren / tjenesteområdet, som omfatter et bredt spekter av fagområder:

  • Samferdsel­
  • Eiendom
  • Vann og avløp
  • Brann og redning.

Vår nye tekniske sjef vil få en nøkkelrolle i å videreutvikle kommunen, og får ansvaret for å følge opp resultatenhetene og ha det overordnede faglige og økonomiske ansvaret.

Store utviklingsprosjekt

I tiden fremover skal kommunen gjennomføre mange store og utfordrende utviklingsprosjekter, samtidig som det skal bygges videre på en kvalitetskultur innenfor sektoren.

Omfattende utbygging av infrastruktur på vann og avløpsnett, samt tunge byggeprosjekter som for eksempel skoler, omsorgsboliger og byområde skal igangsettes.

Spørsmål?

For ytterligere informasjon og spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med

Rådmann Eystein Venneslan telefon 409 09 988

Rådgivere hos Headvisor; Asbjørn Grini telefon 917 94 825

Rådgiver hos Headvisor; Bjørn Horne telefon 911 61 390

Se hele utlysningen - med arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav

Finn-annonse: Er du klar til å ta en sentral lederrolle i Askøy kommune?

 

Koronavirus FHI

Mal som bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke.

penger

Koronapandemien har skapt store utfordringer for næringslivet.

Under "Skatt og næring" har vi laget en oversikt som gjør det enklere å finne frem i tiltakspakkene fra Vestland fylkeskommune. Du kan også lese om tiltak lokalt på Askøy.

Les mer her: Ekstratiltak og støtteordninger for næringslivet

 

Illustrasjonsfoto unge grundere

Nå tilbyr Etablerersenteret 1-2-3 Etableringskurs også som nettbasert selvstudium.

Dette kurset er et grunnkurs i hva som skal til for å etablere egen bedrift. Deltakerne får rask og nødvendig oversikt over hva en må gjøre og hvilke formaliteter som må på plass for å få virksomheten på beina.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo.

Les mer her: 1-2-3 Etablering Digitalt kurs - nettbasert selvstudium

 

E-torgKommunens nettbutikk for salg av kart-, eiendomsdata og byggesakstjenester

Back to top