Utvalgte artikler

En dame foran et hus

Går du med byggeplaner? Lurer du på hvor mye du kan bygge på eiendommen din? Hvilken plan som gjelder for eiendommen eller om det du ønsker å bygge er unntatt søknadsplikt? Da kan du booke tid med byggesak, så får du svar på det du lurer på.

Skjermbilde av et søkefelt

Eiendomsinformasjonen i skattemeldingen er hentet fra flere etater, og det kan derfor være vanskelig å vite hvilken instans du skal kontakte dersom du oppdager feil.

Blå bakgrunn. Seks bilder står samlet på skrå. Det er bilder av noen som spiller gitar, danser, spiller trompet og kunstutstilling. I teksten ved siden står det

20. april er det åpen dag i Askøy kulturskole. I tillegg er det mulig for barn og unge å søke om plass i kulturskolen frem til 1. mai. 

Rosa sparegris

Vi ønsker å oppmuntre til frivillige aktiviteter innenfor Utvalg for oppvekst og levekår (UOL) sitt ansvarsområde. Søknadsfrist for støtte er 5. mai 2024.

Luftfoto av et boligområde

Askøy kommune går nå inn i en ny fase av planleggingen for å utvikle et samfunn som er enda bedre å bo, arbeide og leve i. Den kommende arealdelen av kommunens overordnede styringsdokument, kommuneplanen, tar sikte på å oppdatere og fornye målene og strategiene for å forme fremtidens Askøy.

Oversiktsbilde av byggeområdet med maskiner

I løpet av uke 14 begynner entreprenør Backe med brønnboring sør for Askøyhallen på Myrane.

En plante som viser pollensesongen

Pollensesongen er i gang, og nå har vi en ny tjeneste som gir innbyggerne daglige oppdateringer om pollennivåene rundt om i kommunen.

Vei og fortau

I forbindelse med tidligere varslet sprengningsarbeid på fjellskjæringen, lengst nord i prosjektet, vil nå fortauet bli stengt for all ferdsel fra mandag 11. mars 2024.

Kart som viser ulike typer parkeringsplasser og hvor det er anleggsarbeid.

Som kjent foregår det en stor utbygging i Myrane. Dette vil utfordre parkeringsmuligheten i området for både de som jobber i området og besøkende.

Aktuelt

Kleppe vannverk bl 2

Askøy kommune, ved kommuneoverlegen, bistår Universitetet i Bergen i et forskningsprosjekt for å kartlegge bruk av legevakt og fastleger under utbruddet av Campylobacter i drikkevannet pinsen 2019. 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har godkjent at forskerne kan hente ut begrensede journalopplysninger for personer som var i kontakt med legevakt eller fastlege på Askøy i periodene 3. juni til 16. juni og 13. mai til 26. mai i 2019.
Dette vil kun gjelde opplysninger knyttet til legesøkning og campylobacterinfeksjoner, og forskerne vil ikke få tilgang til helseopplysninger fra andre perioder. Innsamling av data vil starte i midten av august 2020.

Kommunen vil ikke få tilgang til opplysningene som samles inn, men kommuneoverlegen vil kunne bruke analysene fra universitetet ved framtidig planlegging av helseberedskap.

I gruppen som arbeider med prosjektet er vi glade for at tre av kommunes fastleger er involvert: Arild Iversen, Christine Gulla og Jesper Blinkenberg.

Prosjektet er nærmere beskrevet på universitetets nettside: https://epidemigruppen.w.uib.no/
På denne nettsiden finner du informasjon til kontaktpersoner og informasjon om mulighet til å reservere seg mot deltagelse.

Kildn

Tirsdag ble visjonen om et nytt, stort havneprosjekt lansert for formannskapet.

På vestsiden av Askøy har Tertnes Holding og Rexir Holding, sammen med COWI, en stor drøm; .en cruisehavn med kapasitet på å ta i mot 20.000 turister om dagen. Prosjektet heter Kildn.

Se presentasjonen fra formannskapsmøtet

Her er presentasjonen:  pdf Kildn cruisehavn (10.23 MB)

Presentasjon av prosjektet med video: Presentasjon av Kildn

Verdens første nullutslippshavn

I presentasjonen av prosjektet blir det lagt stor vekt på miljø. Kildn vil være den første nullutslippshavnen i verden, og vil produsere energi.

Regjeringen har mål om å etablere utslippsfrie havner innen 2030, og prosjektet skal være en havn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk. I tillegg en snuhavn for cruiseskip, hjemmehavn for fjordturisme og for den regionale, blå bybanen.


Les mer hos NRK: Vil byggja miljøcruisehamn som kan ta i mot 20.000 turistar dagleg

Les mer hos Askøyværingen (abonnement): Her kan Askøy ta imot 20.000 cruiseturister daglig

Gradvis gjenåpning av kulturskolen

 pexels photo 761963 Kulturskolen

 

 

 

 

 

 

 

 

Askøy kulturskole begynner fra mandag 18. mai med en gradvis gjenåpning av fysisk undervisning.

I første omgang vil aktivitet som foregår eller kan legges til Kleppestø Ungdomsskole kunne gjenåpne, og det jobbes med planer for å gjenoppta undervisning som   foregår på de andre skolene i kommunen.

 

  •   De ansatte i kulturskolen har de siste ukene gjort et nøye arbeid for å utvikle smittevernsrutiner for kulturskolen i tråd med nasjonale retningslinjer, forteller kulturskolerektor Egil Magnussen. - Vi har tatt utgangspunkt i Veileder om smittevern for kulturskolen, skrevet av Norsk Kulturskoleråd, og er nå trygge på at vi har gode rutiner for en trygg gjenåpning av kulturskolen.

Smittevernsrutiner for Askøy kulturskole er i dag sendt ut til alle kulturskolens elever. Konkret plan for det enkelte fag, vil elevene få tilsendt i løpet av de nærmeste dagene fra sin lærer.

  • For å være sikre på at vi til enhver tid kan overholde alle retningslinjer for smittevern, vil det for en del elever kunne bli endringer i undervisningsrom, gruppestørrelser og lignende. Det er viktig for oss at alle skal oppleve at det er trygt å vende tilbake til kulturskolen igjen, forteller rådgiver i kulturskolen, Marius Fevang Thorstensen. -For elever som har behov for det, kan det gis tilbud om fortsatt digital undervisning. Da må man ta direkte kontakt med sin lærer for å lage en avtale. Men vi vil gjerne understreke at retningslinjene vi nå følger både for organisering og renhold skal gjøre det trygt å kunne vende tilbake til undervisningslokalene.

I perioden kulturskolen har vært stengt for vanlig undervisning, har både elever og lærere måtte finne nye måter å jobbe på.

  • Jeg er mektig imponert over innsatsen og tilpasningsdyktigheten som både elever, foreldre og lærere har vist i denne perioden, sier Egil Magnussen. – Samtidig er det jo slik at opplæring i kunst- og kulturfag er aller best når man kan sitte i samme rom. Derfor er vi glade for at vi nå kan begynne på en gjenåpning.

Her finner du  pdf Smittevernsrutiner for Askøy kulturskole (803 KB)

Oversikt kai Strusshamn

Deler av kaien i Strusshamn må stenges.

Noen som spiller fotball

Det har kommet en ny nasjonal veileder for idrett under covid-19-epidemien.

Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og er datert 11. mai 2020.

Vi oppfordrer lag og organisasjoner å sette seg inn i veilederen og følge denne.

Se veilederen her: Smittevern for idrett (covid-19)

 

Back to top