To voksne som holder et barn i hendene mellom seg, går ned en vei med ryggen til.

Har du tid og lyst til å bidra til en meningsfull hverdag for barn på Askøy? Barneverntjenesten på Askøy søker flere støttefamilier til barn under 10 år.

Hva er en støttefamilie?

  • Som støttefamilie bidrar du til å gi pårørende et nødvendig avbrekk i et krevende omsorgsarbeid, og gir barnet trygghet, stabile rammer og gode opplevelser i minimum 10 døgn pr. måned.
  • En støttefamilie er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar på seg å invitere med en annen familie, eller barna i familien knyttet til ulike familieaktiviteter.
  • Dette kan være en familie som har behov for litt ekstra støtte i hverdagen og i helger/ferier. Det kan være å komme seg ut i aktivitet, som er i behov for integrering eller annen støtte.

Ta kontakt - vi trenger deg

Dersom du/dere er en trygg omsorgsbase som har kapasitet til å binde seg til et oppdrag over tid hører vi gjerne fra deg/dere:

E-post: 

Telefon: 969 46 428

Back to top