En gruppe på 5 mennesker sitter rundt et bord. På bordet ligger det tusjer, penner og ark.

Blir det en brygge? Eller blir det nye møteplasser? Det blir helt sikkert nye vennskap!

På Tveit har det startet å gro. Det gror et engasjement for å bygge opp nærmiljøet. En liten gruppe mennesker møttes 9. november på Tveit skole for å prate, reflektere og idemyldre. Sammen med de var fagteamet fra prosjektet SoNoM, som er et av Askøy kommunes satsninger innen folkehelse.

En mann står fremfor en stor skjerm. På skjermen er det illustrasjoner. Illustrasjonene viser ulike grader av medvirkning.
Foto: Lisbeth Marie Aasebø

Miljøveileder Bjørn Tore Bystrøm ledet samlingen. Han har med seg perspektiv og metoder fra Asset-based community development, forkortet til ABCD. Det er styrkene og mulighetene som blir løftet frem og diskutert, heller enn de negative sidene. Bjørn Tore fikk alle til å reflektere over hvilke ressurser som fins på Tveit, hva de kunne tenke seg å bruke tid på, og hvilke positive egenskaper de selv har.

«Vi var alle enig i det rundt bordet jeg satt, at det var så fint at vi klarte å holde oss til det positive og ikke sporet av samtalene våre med det negative.» Marianne Pettersen

En gruppe på 5 mennesker samlet rundt et bord. På bordet er det penner, ark og tusjer.
Foto: Lisbeth Marie Aasebø


En ny og engasjert gruppe

Det ble diskutert og notert flittig. For på Tveit er det mange ressurser! Nå er det opp til menneskene på Tveit å finne ut hva de vil gjøre videre. Marianne Pettersen kan fortelle at de allerede er i gang:

"Vi er alt 10 personer i en gruppe som vil møtes igjen og dra prosjektet videre. (…) Målet er å få til en samling innen kort tid, for å få dette ut til flere, arrangere en samling som kan knytte bånd og gjøre det lettere å bidra med det de er god på."

En gruppe på 5 mennesker samlet rundt et bord. På bordet er det penner, ark og tusjer.
Foto: Lisbeth Marie Aasebø

Bor du på Tveit, og vil bli med på det som skjer? Send en e-post til oss, så videreformidler vi det til gruppen på Tveit.

Hva er SoNoM?

SoNoM står for Sammen om Nærmiljø og Møteplasser. Gjennom et fagteam jobber kommunen systematisk med å utvikle nærmiljøer på Askøy. Har du det bra der du bor, vil du også ha bedre helse.


Les mer om SoNoM i denne lenken.

 

Vil du vite mer om kommunens arbeid med folkehelse?
Les mer om «Den helsefremmende øyen» i denne lenken.

Vil du at ditt nærmiljø skal få besøk av SoNoMs fagteam?

Back to top