Musikkinstrumenter og -verktøy

Her kan du søke om plass i Askøy kulturskole!

Askøy kulturskole tilbyr undervisning og kreativ utfoldelse for elever i alderen 6-19 år. Vi har mange dyktige og fremtidsrettede lærere med en felles filosofi som setter elevens mestring og glede i sentrum.

Les mer om alle fagtilbudene i kulturskolen her

Som elev i kulturskolen får du fast, ukentlig undervisning individuelt eller i grupper. I tillegg samarbeider vi med Askøy Unge Strykere, og med alle skolekorpsene i kommunen.

Denne våren starter vi også opp fagtilbudet elektronisk musikkproduksjon i samarbeid med UngFlimmer. Dette fagtilbudet starter opp så snart vi har nok påmeldte elever, så her kan du få mulighet til å starte opp allerede før sommerferien!

Mange arenaer for fremføring

I tillegg til undervisning med tett oppfølging, får alle elever i kulturskolen mulighet til å stå på scenen og vise frem det de jobber med, eller stille ut det de har skapt flere ganger i løpet av året. Vi arrangerer alt fra små og uformelle kakekonserter til konkurranser og store, tverrfaglige prosjekter.

Søknadsfristen i kulturskolen er 1. mai, men du kan søke om plass når som helst - hele året. Vi tar opp elever når det er ledige plasser. I gruppefag tar vi i hovedsak opp elever for oppstart fra august og januar hvert år.

Du finner mer informasjon på kulturskolens nettsider

Back to top