Ekstraordinært tilskudd

Kultur-, idretts- og friluftslivsorganisasjoner, aktivitetsgrupper og enkeltpersoner lokalisert på Askøy inviteres nå til å søke på det ekstraordinære tilskuddet. Vi vet at mange lag og organisasjoner har mistet medlemmer i løpet av pandemien, og det har vært tungt å komme i gang med aktivitetene og mange frivillige er også borte. Når barn og unge slutter med aktivitetene sine, blir det også tyngre å engasjere foreldre i frivillig arbeid.

Barn og unge prioriteres

Tilskuddsordningen er åpen for et mangfold av gode tiltak. Både nye aktiviteter og videreutvikling av eksisterende aktiviteter kan få støtte.

• Det kan for eksempel være arrangementer, kampanjer og andre tiltak som skaper økt synlighet, engasjement og deltakelse. Aktiviteter som kan knyttes opp mot markeringen av Frivillighetens år i 2022 er velkomment. Søknader om støtte til aktiviteter som retter seg mot barn og unge, vil særlig bli prioritert.
• Tiltak som aktiviserer uorganiserte barn og unge er også svært interessante. Vi håper at aktivitetene som settes i gang, kan gi noen varige effekter. Det kan for eksempel handle om at laget klarer å skaffe seg flere medlemmer og flere frivillige. Her er det bare kreativiteten som setter grenser. Vi gleder oss til å motta søknader med mange gode ideer.

Søknadsfrist er 20. mars 2022
For mer informasjon om det ekstraordinære tilskuddet, se her

Back to top