Kulturskolen tilbyr

Kulturskolen gir undervisning i mange ulike kunst- og kulturuttrykk: visuelle kunstfag, sang, strykeinstrument, musikkterapi, sirkus, blåseinstrument, dans, piano, teater og gitar. Kulturskolen samarbeider også med skolekorpsene i kommunen ved å tilby dirigenter og instrumentallærere.


Søknadsfrist:

Hovedopptaket er 1. mai hvert år.


Undervisningstilbud

Undervisningen følger skoleåret med start i august måned og avslutning i juni året etter. Kulturskolen følger grunnskolens skolerute for ferier og fridager.

Vi gir både individuell- og gruppeundervisning og har tilbud i følgende disipliner:

Individuell undervisning

   • Blåseinstrumenter: Euphonium, klarinett, kornett, saksofon, trombone, trompet og tuba
   • Strengeinstrumenter: Cello, fiolin, gitar og suzuki fiolin
   • Øvrige fag: Kirkeorgel, piano, slagverk, musikkterapi og sang

Gruppeundervisning

    • Ballett, barnekor, jazzdans, teater og visuelle kunstfag

Skolekorps

     • Du melder deg bare inn i korpset. Du slipper å søke om plass i kulturskolen.

Fagplaner og handlingsplan

Her finner du handlingsplan for Askøy kulturskole 2018-2022, samt fagplaner for de ulike fagene i kulturskolen. Fagplanene sier mye om både innhold og organisering av kulturskoleundervisningen.

 

pdf Handlingsplan Askøy kulturskole 2018-2022 (657 KB)

Fagplaner:

Blåse- og slagverksinstrumenter

Ballett og jazzdans

Gitar

Musikkterapi

Piano

Sang

Stryk

Visuelle kunstfag

 


Krav til søker

      • Eleven må bo i Askøy kommune og være i alderen mellom 6 og 19 år.
      • Eleven må selv sørge for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen.
      • Pianoelever må ha piano hjemme, keyboard er ikke tilstrekkelig.
      • Instrument og materiell som elever leier eller låner, må behandles varsomt.
      • Det forventes at eleven deltar på minst ett av skolens arrangementer per semester.

Hva koster det?

      • Undervisningen finansieres ved statlige og kommunale midler, samt en egenandel som kreves inn hvert halvår.
      • Satser for kulturskolen

Utmelding og tap av elevplass

      • Utmeldingsfristene er 1. mai og 1. desember. Utmelding skal registreres i noask.speedadmin.dk
      • Eleven må re-registrere seg årlig for å beholde plassen i kulturskolen.
      • Dersom elever av ulike grunner ønsker opphold fra undervisningen, kan de søke om å bli satt tilbake på venteliste.
      • Det er også mulig å søke om permisjon. Dette skal også gjøres skriftlig i brev eller e-post. Det gis kun permisjon ved flytting til utlandet eller ved langvarig sykdom. Legeerklæring må foreligge ved sykdom.
      • Tidligere elever vil bli prioritert ved neste elevopptak.
      • Skolen kan si opp elevplassen dersom eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning, ikke viser tilstrekkelig interesse og engasjement, viser atferd som er til hinder for undervisningen eller ved manglende innbetaling av egenandel.

Skolerute

Kulturskolens skolerute finner du ved å logge inn som elev eller foresatt på noask.speedadmin.dk og velge "Timeplan" i menyen øverst.


Dokumenter


Kontakt

Back to top