Kommuneplanens samfunnsdel inneholder retningsvalg og mål for kommunens utvikling, både for Askøysamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelens viktigste oppgave er å peke ut kommunens satsingsområder i planperioden.

Her er de dokumentene som hører med til saken.

NB: Av årsaker som er utenfor vår kontroll, vil ikke enkelte pdf-dokumenter bli åpnet i Internet Explorer. Bruk en annen nettleser (Chrome, Firefox eller Opera) for å åpne dokumentet.