Kommuneplanens samfunnsdel inneholder retningsvalg og mål for kommunens utvikling, både for Askøysamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelens viktigste oppgave er å peke ut kommunens satsingsområder i planperioden.

Her er de dokumentene som hører med til saken.

Back to top