Kommuneplanens arealdel (KPA) skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen består av planbeskrivelse, kart og bestemmelser som fastlegger kommunens arealbruk med juridisk bindende virkning.

Her er kart og dokumenter som hører med.

Du kan se en bedre kartløsning ved å gå til Planinnsyn og velge Kommuneplan i avkrysningsboksen