Kaien 720 720Kleppestøkaien 24.06.21

Hva skal vi gjøre?

Vi skal lage et planforslag til en områderegulering for Kleppestø sentrum. En områderegulering er en juridisk bindende arealplan for et bestemt område, og legger rammer for påfølgende detaljreguleringsplaner.
Målet med områdereguleringen er å legge til rette for at sentrum utvikles på en helhetlig måte. Planen skal bidra til gode møteplasser og parkområder, og utvikle gode bolig- og næringsområder tett på kollektivknutepunktet som Kleppestø allerede er i dag. Kleppestø skal utvikles til et sentrum der det er attraktivt for mennesker å bo, møtes og arbeide, og der myke trafikanter prioriteres.
I løpet av planarbeidet skal vi undersøke nærmere hvordan sentrum kan bygges ut, både på kort og på lang sikt.

Plan 510 skal erstatte Plan 213.

Hva skjer når?

Planlagt fremdrift med forbehold om endringer:
• Planprogram vedtatt lagt ut på høring i Utvalg for teknikk og miljø den 23.06.2021
• Høringsperiode for planprogram 25. juni 2021- 3. september 2021
• Medvirkningsarbeid
• Høst 2021: Arbeid med mobilitetsanalyse
• Høst 2022: Plan 510 til 1. gangs behandling
• Høringsperiode
• Vår 2023: Plan 510 vedtak
PlanområdePlanområde for sentrumsplanen

Hvordan kan du medvirke?

Du vil få flere sjanser til å påvirke planarbeidet. Følg med på denne siden, så holder vi deg oppdatert på hvordan du kan medvirke.

Fra parkering til park

Vi har søkt og mottatt midler fra Vestland fylkeskommune om å etablere en midlertidig møteplass på Kleppestø. Hovedmålet er å skape en møteplass mellom mennesker, som bidrar til identitetsbygging, interesse og deltakelse i arbeidet med sentrumsplanen.

Nå er vi i gang med å etablere parken!

Ny møteplass for alle på Kleppestøkaien

Arbeidet skal skape engasjement for planarbeidet gjennom fysiske tiltak i planområdet, og det er et mål at innbyggerne skal oppleve Kleppestø under endring i planprosessen.

Vi har mottatt 370 000 kroner.

Vi har hatt en spørreundersøkelse gående for å få innspill til fremtidig bruk. Tusen takk til alle som har svart.

 Se oppsummering fra medvirkningsarbeidet i Parkering til park prosjektet: 

  pdf 2022 Parkeringtilpark oppsummeringsrapport (2.65 MB)

Nærmiljø og møteplass

Nærmiljø og gode møteplasser er viktig for alle aldersgrupper. Sjekk hva innbyggerne på Askøy mener om hva et godt nærmiljø er:

 

Følg saken

De viktigste plandokumentene vil bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden. Siden blir kontinuerlig oppdatert.

Dokumenter i saken:

pdf 510 Planprogram sentrumsplanen (914 KB)

 


Kontakt oss

Telefon: 56 15 80 00
Postmottak:
Postadresse: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Back to top