Kaien 720 720Kleppestøkaien 24.06.21

Hva skal vi gjøre?

Askøy kommune skal lage et planforslag til en områderegulering for Kleppestø sentrum. En områderegulering er en juridisk bindende arealplan for et bestemt område, og legger rammer for påfølgende detaljreguleringsplaner.
Målet med områdereguleringen er å legge til rette for at sentrum utvikles på en helhetlig måte. Planen skal bidra til gode møteplasser og parkområder, og utvikle gode bolig- og næringsområder tett på kollektivknutepunktet som Kleppestø allerede er i dag. Kleppestø skal utvikles til et sentrum der det er attraktivt for mennesker å bo, møtes og arbeide, og der myke trafikanter prioriteres.
I løpet av planarbeidet skal vi undersøke nærmere hvordan sentrum kan bygges ut, både på kort og på lang sikt.

Plan 510 skal erstatte Plan 213.

Hva skjer når?

Planlagt fremdrift med forbehold om endringer:
• Planprogram vedtatt lagt ut på høring i Utvalg for teknikk og miljø den 23.06.2021
• Høringsperiode for planprogram 25. juni 2021- 3. september 2021
• Medvirkningsarbeid
• Høst 2021: Arbeid med mobilitetsanalyse
• Høst 2022: Plan 510 til 1. gangs behandling
• Høringsperiode
• Vår 2023: Plan 510 vedtak


PlanområdePlanområde for sentrumsplanen

Hvordan kan du medvirke?

Informasjon skal være tilgjengelig på kommunens hjemmeside og andre portaler.


For å komme med innspill til planprogrammet, send epost til eller post til Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø. Merk innspillet «plan 510» Høringsfristen er 3. september 2021.

Du vil få flere sjanser til å påvirke planarbeidet. Følg med på denne siden, så holder vi deg oppdatert på hvordan du kan medvirke.

Følg saken

De viktigste plandokumentene vil bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden. Siden blir kontinuerlig oppdatert.

Dokumenter i saken

pdf Områdeplan 510 Kleppestø sentrum høringsutkast (913 KB)


Kontakt oss

Prosjektleder
Lina Marie Ørnehaug
Telefon: 56 15 89 51
Sentrumsplanens epostadresse:

Kundetorget
Telefon: 56 15 80 00
Postmottak:
Postadresse: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Back to top