Handlingsplaner skal gjelde spesielle fagområder eller tema. Planene er mer konkrete enn kommunedelplaner og skal vise hvordan overordnede målsettinger skal følges opp og iverksettes.

Opplistingen er sortert på kommunalavdeling.

Kommunalavdeling levekår

Boligsosial handlingsplan 2017 - 2021

Et verdig liv 2016-2019 Tjenester til utviklingshemmede

Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014-2016

Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling 2012-2016

Handlingsplan for rus og psykisk helse 2018-2022

Helsebruksplan 2018-2030 - Vedtatt i K-styret 12. april 2018

Vedlegg til helsebruskplanen 2018-2030

Interkommunal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016-2020

Likestillings og mangfoldsplan 2013-2016

Morgendagens omsorg 2015-2018

Plan for habilitering og rehabilitering 2018- 2022

Temaplan barn og familie 2015-2019

Temaplan et verdig liv 2016-2019

Temaplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2016-2020

Last ned Veteranplanen for Askøy kommune

Kommunalavdeling oppvekst

Handlingsplan kulturskole 2018 - 2022

Plan for barnehageutbygging 2014-2030

Skolebruksplan Generell del

 • Skolebruksplan Vedlegg 1 Skolebeskrivelser
 • Skolebruksplan Vedlegg 2 Rom og funksjonsbeskrivelse
 • Skolebruksplan Vedlegg 3 Arealnorm
 • Skolebruskplan-Handlingsdel 2016-2040
 • Temaplan skole 2015 - 2016, Mål og satsingsområder

  Temaplan barnehage 2018-2021

  Temaplan: Frivillighet på Askøy 2017 - 2021

  Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019

  Kommunalavdeling teknisk

  Trafikksikringsplan 2015-2018

  Andre planer

  Energi og klimaplan 2014-2020 - Handlingsplan 2014

   


  Merk:

  Det er mulig at nedlasting med Internet explorer ikke vil fungere på din maskin. Da må du bruke en annen nettleser, slik som Chrome, Firefox eller Opera