Handlingsplaner skal gjelde spesielle fagområder eller tema. Planene er mer konkrete enn kommunedelplaner og skal vise hvordan overordnede målsettinger skal følges opp og iverksettes.

Opplistingen er sortert på avdelinger.

Barnehage

Plan for barnehageutbygging 2014-2030

Temaplan barnehage 2022 - 2026

Familie og inkludering

Boligsosial handlingsplan 2017 - 2021

Et verdig liv 2016-2019 Tjenester til utviklingshemmede

Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014-2016

Handlingsplan for rus og psykisk helse 2018-2022

Interkommunal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2016-2020

Likestillings og mangfoldsplan 2013-2016

Plan for habilitering og rehabilitering 2018- 2022

Temaplan barn og familie 2015-2019

pdf Temaplan vold i nære relasjoner 2019 2022 Askøy kommune (906 KB)

Last ned Veteranplanen for Askøy kommune

Helse og omsorg

Temaplan morgendagens omsorg 2015-2018

Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling 2012-2016

Helsebruksplan 2018-2030 - Vedtatt i K-styret 12. april 2018

Vedlegg til helsebruksplanen 2018-2030

Temaplan et verdig liv 2016-2019

Kultur

Handlingsplan kulturskole 2018-2022

Temaplan: Frivillighet på Askøy 2017-2021

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019

pdf Handlingsplan Biblioteket 2019-2024 (1.63 MB)

pdf Kulturminneplan - Handlingsplan for kulturminner 2021-2025 (7.87 MB)

 

Næring

document Handlingsplan for næringsutvikling 2020 2023 (9.57 MB)

Skole

Skolebruksplan Generell del

Skolebruksplan Vedlegg 1 Skolebeskrivelser

Skolebruksplan Vedlegg 2 Rom og funksjonsbeskrivelse

Skolebruksplan Vedlegg 3 Arealnorm

Skolebruskplan-Handlingsdel 2016-2040

  pdf Temaplan skole 2015 - 2016, Mål og satsingsområder (2.62 MB)

Teknisk

Trafikksikringsplan 2015-2018

pdf Handlingplan veg (2.22 MB)

pdf Handlingsplan trafikksikring 2023 - 2026 (1.59 MB)

Andre planer

Energi og klimaplan 2014-2020 - Handlingsplan 2014

pdf Sykkelstrategi Askøy kommune 2022-2030 (1.25 MB)

pdf Handlingsdel sykkelstrategi 2022-2026 (1016 KB)

 

Back to top