Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i den kommunale planleggingen. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling.

Et viktig siktemål med planstrategien er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres.

Plan- og bygningsloven er tydelig på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Gjennom vedtak av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.

I tillegg kan kommunestyret ta stilling til om det i valgperioden er behov for andre planer, enten dette gjelder arealplaner, temaplaner eller sektorplaner.

Planstrategien kan også brukes som et verktøy for å vurdere kommunens plansystem, og samlede planressurser.

Kommunal planstrategi 2016-2020

Kunnskapsgrunnlag til kommunal planstrategi 2016-2020

NB: Av årsaker som er utenfor vår kontroll, vil ikke enkelte pdf-dokumenter bli åpnet i Internet Explorer. Bruk en annen nettleser (Chrome, Firefox eller Opera) for å åpne dokumentet.

Back to top