infoside ill 3 720 720

Hva skal vi gjøre?

Vi skal utarbeide en detaljreguleringsplan for ny barneskole på Erdal i Frudalsrindane. I denne planen skal det også legges til rette for ny flerbrukshall, som både skal dekke kroppsøvingskapasitet for Erdal barneskole og Erdal ungdomsskole. 

Hva skjer når?

Planlagt fremdrift med forbehold om endringer:

  • Vår 2022: Utarbeide planutkast med til hørende utredninger, samt medvirkning
  • Høst 2022/Vår 23: Plan 492 til 1.gangs behandling
  • Høringsperiode
  • Vår 2023: Plan 492 vedtak

Hvordan kan du medvirke?

Planen blir sendt ut til berørte parter ved 1. gangs høring. Da vil det være mulig å komme med innspill. Dersom du har spørsmål, eller informasjon som er viktig for saken, ta gjerne kontakt med oss. 

Følg saken

De viktigste plandokumentene vil bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden. Siden blir kontinuerlig oppdatert.

pdf Oppsummering medvirkning Erdal barneskole (956 KB)  


Kontakt oss
Prosjektleder
Alette Hus Kråkenes
Telefon: 56 15 80 86
e-post: 

Kundetorget
Telefon: 56 15 80 00
Postmottak:
Postadresse: Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

 

 

Back to top